Onkologia geriatrikoa

Herrialde garatuetan adina minbizi bat garatzeko arrisku-faktore garrantzitsuena da. Estatu Batuetan, minbizien %60a baino gehiago 65urtetik gora duten pertsonetan diagnostikatua da. Gaixo hauen eta ume edo gazteagoak diren gaixoen beharrak guztiz ezbardinak izanik tratamenduari era ezbardinean ekintzen zaio. Izatez, talde honetako gaixo bakoitzak osasun baldintza, autonomi eta tratamenduari dagokion ikuskera ezberdinak ditu.  Arrazoi guzti hauengatik adina ezin daiteke tratamendu oparoena determinatzeko kontutan hartzeko eragile bakarra.

L’objectif du programme est de combiner plusieurs approches en parallèle pour améliorer le pronostic vital des patients âgés.

Erronka hauen inguruan eta adineko gaixoen diagnostiko eta tratamendua hobetzeko asmoarekin BRIOk hainbat ardatz definitu ditu::

  • Azterketa geriatriko baten oinarritzen den gaixoen aukeratze prozesuaren optimizazioa;
  • Terapia berritzaile loco-regionalen bidezko tratamenduaren optimizazioa; gaixoei eta beraien beharrei egokitutako tratamenduak sartzea;
  • Gaixotasunaren biologiaren ulermenean eta adineko pertsonetan aurkitzen diren tumoreen espezifizitateetan (zelula ama tumoralak eta erantzun inmunitario orokorra) oinarritzen diren soluzioak identifikatzea; ahal izanda tratamendu kimioterapia klasikoaz tratatuak izateko ahulegiak diren adindun pertsonentzat terapiak sartzea; eta
  • Gaixoen tratamendu optimoa eragozten duten giza oztopo eta oztopo sikologikoak identifikatu eta gainditzea.

Hainbat estrategia bateratuz, adineko gaixoaren diagnostiko eta tratamendua hobetzeko helburua du programa honek, tratamendua eta diagnostikoa hasierako ezaugarriak kontutan hartuz indibidualizatuz.